Định dạng văn bản

  • bởi

Giới thiệu chung

Văn bản khi được định dạng có thể thu hút sự chú ý của người đọc đến các phần cụ thể của tài liệu và nhấn mạnh thông tin quan trọng. Trong Word, bạn có một số tùy chọn để điều chỉnh văn bản, bao gồm phông chữ, kích thước và màu sắc. Bạn cũng có thể điều chỉnh căn lề của văn bản để thay đổi cách hiển thị trên trang.

Hãy nhấp vào video dưới đây để tìm hiểu thêm về định dạng văn bản trong Word.

Để thay đổi kích thước phông chữ:

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, bấm vào mũi tên thả xuống Font Size. Chọn một cỡ chữ từ menu. Nếu kích thước phông chữ bạn cần không có sẵn trong menu, bạn có thể nhấp vào hộp Font Size và nhập kích thước mong muốn, sau đó nhấn Enter.

Bước 3: Kích thước phông chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

 Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh Grow FontShrink Font để thay đổi kích thước phông chữ.

Để thay đổi phông chữ:

Theo mặc định, phông chữ của mỗi tài liệu mới được định dạng theo Calibri (Body). Tuy nhiên, Word cung cấp nhiều phông chữ khác mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh văn bản.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh khung Font. Một loạt danh sách menu các Font chữ sẽ xuất hiện.

Bước 3: Chọn kiểu phông chữ bạn muốn sử dụng.

Bước 4: Phông chữ sẽ thay đổi trong văn bản.

 Để soạn một tài liệu chuyên nghiệp hoặc tài liệu có chứa nhiều đoạn văn, bạn sẽ muốn chọn một phông chữ dễ đọc. Cùng với Calibri, các phông chữ đọc tiêu chuẩn bao gồm Cambria, Times New Roman và Arial.

Để thay đổi màu phông chữ:

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, bấm vào mũi tên thả xuống Font Color. Menu Font Color xuất hiện.

Bước 3: Chọn màu chữ bạn muốn sử dụng. Màu chữ sẽ thay đổi trong tài liệu.

 Lựa chọn màu sắc của bạn không giới hạn trong phần menu thả xuống. Nhấp chọn More Color nhiều màu khác ở cuối menu để truy cập hộp thoại Colors. Chọn màu bạn muốn, sau đó nhấn OK.

Để sử dụng các lệnh Bold (chữ in đậm), Italic (chữ nghiên) và Underline (chữ gạch chân):

Các lệnh Bold, ItalicUnderline có thể được sử dụng để giúp thu hút sự chú ý đến các từ hoặc cụm từ quan trọng.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, bấm vào lệnh Bold (B), Italic(I) hoặc Underline (U) trong nhóm Phông chữ. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhấp vào Bold.

Bước 3: Văn bản được chọn sẽ được sửa đổi trong tài liệu.

Trường hợp cần thay đổi kiểu chữ nhanh của văn bản:

Khi bạn cần nhanh chóng thay đổi văn bản, bạn có thể sử dụng lệnh Change Case thay vì xóa và gõ lại văn bản.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, bấm vào lệnh Change Case trong nhóm Font

Bước 3: Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn kiểu chữ mà bạn muốn thay đổi như in hoa, in hoa chữ cá đầu, chữ thường…..

Bước 4: Các trường hợp văn bản cần chỉnh sửa sẽ được thay đổi trong tài liệu.

Để Highlight văn bản:

Làm nổi bật (Highlight) có thể là một công cụ hữu ích để đánh dấu các mục quan trọng trong tài liệu của bạn.

Bước 1: Chọn văn bản mà bạn muốn Highlight

Bước 2: Từ tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống Text Highlight Color. Bảng màu Highlight Color nổi bật xuất hiện.

Bước 3: Chọn màu nổi bật mà bạn mong muốn. Văn bản được chọn sẽ được tô sáng lên.

 Để xóa phần tô sáng (Highlight), chọn văn bản đã được tô sáng, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống Text Highlight Color. Chọn No Color từ menu thả xuống.

Text Highlight Color

 Nếu bạn chỉ cần làm nổi bật một vài dòng văn bản, việc sử dụng con trỏ chuột làm công cụ tô sáng có thể là một sự thay thế hữu ích để thực hiện và làm nổi bật từng dòng riêng lẻ. Nhấp vào lệnh Text Highlight Color con trỏ thay đổi thành công cụ tô sáng. Sau đó, bạn có thể nhấp và kéo con trỏ chuột qua các dòng bạn muốn tô sáng.

Để thay đổi căn chỉnh văn bản:

Theo mặc định thì Word thường căn chỉnh văn bản sang lề trái trong tài liệu mới. Tuy nhiên, có thể đôi khi bạn muốn điều chỉnh căn chỉnh văn bản ở giữa hoặc bên phải.

Bước 1: Chọn văn bản bạn muốn sửa đổi.

Bước 2: Trên tab Home, chọn một trong bốn tùy chọn căn chỉnh từ nhóm Paragraph. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã chọn Căn chỉnh Trung tâm.

Bước 3: Văn bản sẽ được sắp xếp lại trong tài liệu.

Thách thức dành cho bạn đây!!!

Bước 1: Mở tài liệu bài tập thực hành của chúng tôi.
Bước 2: Di chuyển đến trang 2.
Bước 3: Chọn từ For Rent và thay đổi kích thước phông chữ thành 48 pt.
Bước 4: Cũng cùng với nội dung trong trang 2 này,hãy thay đổi phông chữ thành Franklin Gothic Demi. Lưu ý: Nếu bạn không thấy phông chữ này trong menu, bạn có thể chọn một phông chữ khác.
Bước 5: Sử dụng lệnh Change Case để thay đổi For Rent thành UPPERCASE.
Bước 6: Thay đổi màu của các từ For Rent thành Gold, Accent 4..
Bước 7: Xóa phần tô sáng khỏi số điện thoại (919-555-7237).
Bước 8: Chọn tất cả cácnội dung từ For Rent đến (919-555-7237) và Căn chỉnh trung tâm.
Bước 9: In nghiêng đoạn văn bản ở bên dưới  About Villa Piña.

Bước 10: Khi bạn hoàn thành, trang của bạn sẽ trông như thế này: